Новенська загальноосвітня школа І ступеня Новенської сільської ради Запорізької області

 

Готуємося до ДПА

 

 

Аналіз і результативність державної підсумкової атестації

за курс початкової школи у 2016/2017 навчальному році

 

 В 4 класі навчається 8 учнів. Атестовані – 8 учнів.

 Державна підсумкова атестація проводилася згідно графіку, затвердженого наказом в.о.директора школи від 28.04.2017 № 28 і завданнями, погодженими рішенням педради від 30.03.2017 № 3 та затвердженими наказом в.о.директора школи від 03.04.2017 № 21.

Зміст підсумкової контрольної роботи для атестації з літературного читання сформований з тексту для самостійного читання і завдань до тексту для перевірки розуміння змісту прочитаного і вміння працювати з текстом: тестових закритого типу (з вибором однієї правильної відповіді серед трьох пропонованих) і відкритого типу (на встановлення послідовності або відповідності та з короткою відповіддю) і творчого.

Результати:

                                             

Початковий

Середній

Достатній

Високий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

 

-

-

-

-

2

-

2

-

1

3

-

 

Показник навченості: 0,72

Середній бал: 9

Якість знань: 75 %

Типовими помилками виявилося:

-          неправильне встановлення послідовності розгортання подій у творі;

-          неповно розкрито тему твору, є щось зайве, про щось сказано недостатньо, думки викладені непослідовно.

        Рекомендації щодо усунення недоліків:

-          розвивати в учнів вміння коротко і цікаво розповідати зміст прочитаного або почутого;

-          розвивати вміння читати самостійно( вголос і мовчки) незнайомі художні твори різних жанрів і розширювати використання на уроках різних прийомів роботи з текстом, спрямованих на його усвідомлене читання;

-          розвивати творчу уяву, образне мислення, збагачувати мовлення учнів художніми засобами, пробуджувати прагнення придумувати і виконувати творчі завдання.

 

           Зміст підсумкової контрольної роботи для атестації з української мови сформований з тексту для списування (з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь і завдань до тексту: творчого на побудову зв’язного висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь та завдань для перевірки мовних знань.

Результати:

 

Початковий

Середній

Достатній

Високий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

 

-

-

1

1

-

-

1

4

1

-

-

 

Показник навченості: 0,62

Середній бал: 8

Якість знань: 75 %

Типовими помилками виявилися:

-                     написання прислівників;

-                     написання прийменників з займенниками;

-                     правопис ненаголошених е і и;

-                     визначення однорідних членів речення.

 

З огляду на типові помилки слід:

-           грамотно спланувати роботу з попередження орфографічних і пунктуаційних помилок;

-           збільшити роботу над усуненням помилок, пов’язаних з невмінням застосовувати правила до конткретних ситуацій;

-           впроваджувати інноваційні технології навчання.

 

           Зміст підсумкової роботи з математики сформовано з таких завдань: тестових завдань (відкритого і закритого типу), серед яких: складена задача на три дії, вираз з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками), на перетворення величин, знаходження частини від числа, застосування геометричного матеріалу.

            Результати:

 

Початковий

Середній

Достатній

Високий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

 

-

-

-

2

-

1

2

1

1

1

-

 

Показник навченості: 0,66

Середній бал: 8

Якість знань: 75 %

Найбільше допустились помилок:

-          при переведенні одних одиниць вимірювання в інші;

-          дії з багатоцифровими числами;

-          розв’язування складеної задачі.

              При підготовці до ДПА і під час викладання математики в початкових класах слід:

-          вести індивідуальний диференційований контроль за рівнем знань учнів;

-          аналізувати систему формування обчислювальних навичок, звертаючи увагу на зворотні арифметичні операції;

-          продовжувати впроваджувати в систему викладання завдання, які сприяють розвитку логічного мислення;

-          проводити систематичну роботу над усуненням допущених помилок з детальним їх аналізом.

 

        За результатами річного оцінювання, державної підсумкової атестації, навчальних екскурсії всі учні 4 класу переведенні до 5 класу.

 

 

В.о.директора                                                                                               Н.М.Пистіна

 

Склад

атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації 

за  освітній  рівень  початкової загальної середньої освіти

Новенської ЗШ І ступеня

 на 2016/2017 навчальний рік

 

№ з/п

Клас

Навчальний предмет

Дата

проведення

Час проведення

Голова комісії

Член комісії

1.

4

Літературне читання

11.05.2017

9.50-10.30

Дикун Л.М.

Пистіна Н.М.

2.

4

Математика

16.05.2017

9.50-10.30

Дикун Л.М.

Пистіна Н.М..

3.

4

Українська мова

17.05.2017

9.50-10.30

Дикун Л.М.

Пистіна Н.М.